Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Razvojni center kreativne pohištvene industrije (RC31) povezuje in nadgrajuje razvojno-raziskovalne resurse in kompetence ter ustvarja potrebne sinergije za prodor slovenske lesne pohištvene industrije na mednarodni trg izdelkov visoke dodane vrednosti na področju oblikovanja bivalnih in delovnih prostorov ter sonaravne kulture bivanja v kontekstu trajnostnega razvoja in nizkoogljične družbe.

Ustanovila so ga ambiciozna in v prihodnost usmerjena podjetja in podjetniki, ki so v sodelovanju z nosilci znanja in podpornimi institucijami povezali svoje vizije, ambicije in resurse.

RC31 izvaja razvojno-raziskovalne projekte, ki se konkretizirajo v vzorcih izdelkov, s čimer se pospešuje izkoriščanje lesa kot slovenske trajnostne surovinske baze in spodbuja razvoj produktov visoke dodane vrednosti, vrhunskega dizajna in kakovostne izdelave. Nudil bo tudi storitve izobraževanja in svetovanja, vključno s študijami in analizami, ter različne storitve v podporo načrtovanju in izvajanju razvojnih investicij v podjetjih. Pri tem bo gradil na novih pristopih razvoja, novih konstrukcijah, novih načinih produkcije z uporabo eko tehnologij, eko materialov, eko transportnih logističnih sistemov ter vzgoji zahtevnega, trajnostno naravnanega potrošnika.

Ambicija RC31 je postati osrednje razvojno jedro slovenske kreativne pohištvene industrije.

  

AKTUALNO

Mednarodna znanstvena konferenca GoingGreenGlobal – SUSTAINABLE DESIGN PARADIGMS, 17. november 2016

Fakulteta za Dizajn organizira 17. novembra 2016 Mednarodno znanstveno konferenco GoingGreenGlobal – SUSTAINABLE DESIGN PARADIGMS. Konference se bo udeležila vrsta priznanih domačih in tujih strokovnjakov, ki bodo prikazali stanje, izzive in napredek na podorčjih oblikovanja, dizajn managementa, zelenega trajnostnega razvoja in drugih zanimivih temah. RC31 je soorganizator konference, saj verjamemo, da so obravnavane teme ključ


Objavljeno v Obvestila

|
Komentarji so izklopljeni za Mednarodna znanstvena konferenca GoingGreenGlobal – SUSTAINABLE DESIGN PARADIGMS, 17. november 2016

 

Komentarji so izklopljeni.

ESRR

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.