RC31 je uspešno zaključil projekt “Pametno akustično pohištvo”

RC31 d.o.o., je skupaj s konzorcijskim partnerjem Alples d.d., izvedel projekt “Pametno akustično pohištvo”, sofinanciran s strani MGRT in ESRR preko Javnega razpisa za spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9). Projekt je trajal 24 mesecev ter se je zaključil septembra 2018.

V sklopu projekta so bili razviti elementi za izboljšanje akustike v pisarniškem okolju. Pisarne odprtega tipa so namreč poznane kot posebej hrupne in akustično zahtevno okolje za delo. Poleg tega je dinamika dela takšna, da morajo biti rešitve modularne – se sprotno in hitro prilagajajo potrebam delovnega procesa. Tako smo razvili modularni akustični sistem (MAS), ki je namenjen pregraditvi delovnih mest v pisarniškem ter tudi v domačem okolju in nudi izredno visoko raven zvočne absorpcije. Sistem deluje kot sistem pregradnih sten, stenskih elementov in pregrad na delovni mizi. V sklopu razvojnega projekta smo razvijali tudi pametne akustične elemente, ki so namenjeni prilagodljivemu obvladovanju zvočnega polja v območju nizkih frekvenc. Tovrstni elementi so posebej uporabni v studijskih prostorih in prostorih namenjeni reprodukciji glasbe. Po zaključku projekta so stekle aktivnosti priprave in izvedbe vstopa trg.