16. novembra so bile v okviru A.L.I.C.E. mednarodnega Design Weeka GoingGreenGlobal, podeljene tudi posebna priznanja. Med prejemniki je bil tudi Razvojni center kreativne pohištvene industrije za odlično sodelovanje med fakulteto in podjetji partnerji, pri razvoju notranje opreme za najbolj ranljive skupine prebivalstva.

Objavljeno v Obvestila, Obvestila   Več o dogodku...
 

RC31 je 25.10.2016 sodeloval na Znanstveni mednarodni recenzirani konferenci, imenovani »Zgradbe prihodnosti«, ki je potekala v Cerknici v organizaciji Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo – revija Ventil, v sodelovanju s Kulturnim domom Cerknica. Na dvodnevni konferenci je RC31 predstavil rezultate razvoja RC31 na področju “Razvoja pohištva prilagojenega posebnim skupinam uporabnikov”.

Več o dogodku...
 

9. septembra 2016. Razvojni center kreativne pohištvene industrije je skupaj s Alples d.d. kot prijaviteljem, uspel na javnem razpisu MGRT za RRI v verigah in mrežah vrednosti, sklop 2: Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9) s projektom “Pametno akustično pohištvo”, katerega cilj je razvoj in aplikacija pametnega modularnega akustičnega pohištva z integracijo nove generacije akustičnih

Več o dogodku...
 

9. marca 2016 se je v okviru 4. Razvojnega dneva gozdno-lesnega sektorja, v zborniku predstavil tudi projekt RC31. Glavni namen dogodka je bil predstaviti strokovni in širši javnosti pestrost in širino razvojnih aktivnosti v gozdno-lesni verigi, dobre prakse vključevanja podjetij v evropske projekte Obzorja 2020 ter 7. Okvirnega programa ter prikaz obstoječih in prihodnjih oblikah

Več o dogodku...
 

Ljubljana, 18. februarja 2016. Na Gospodarski zbornici se je v okvirju Razvojnega centra kreativne pohištvene industrije (RC31), odvila delavnica z naslovom Dizajn management kot pot k razvoju podjetja in produktov. Delavnico je vodila Lynne Elvins iz Velike Britanije. Na področju dizajna v povezavi z podjetji dela že preko 15 let. V Sloveniji že vrsto let

Več o dogodku...
 

 

21. maja 2015 je bila v Mestu oblikovanja Slovenija, na Dunajski cesti 123 v Ljubljani (nekdanja tiskarna Mladinska knjiga) mednarodna konferenca “Znamčenje v pohištveni industriji”. Pomen blagovnih znamk v pohištveni industriji je danes zaradi zasičenosti trgov vse večji. Znamke ustvarjajo diferenciacijo, višajo dodano vrednost, večajo prepoznavnost in gradijo zaupanje kupcev. V okviru konference so priznani

Več o dogodku...
 

Fakulteta za dizajn je 19 marca 2015, na Gerbičevi 51, Ljubljana, otvorila Hišo za Design management in inovacije. Hiša za dizajn management in inovacije je bila ustanovljena z namenom nuditi podporo študentom dizajn managementa, jim širiti obzorja in ustvariti prostor, kjer se industrija lahko srečuje s strokovnjaki iz akademske sfere na področju dizajna. Ob tej

Objavljeno v Arhiv2015, Arhiv2015, Arhiv2015, Arhiv2015   Več o dogodku...
 

Ljubljana, 26.1.2015. Na lokaciji showrooma Magnet Design je januarsko srečanje z ambasadorji kreativne pohištvene industrije potekalo pod temo Kuhinje – uporabnost in brezčasnost. Gost je bil Miha Dobrin, arhitekt, partnerji dogodka pa Kolpasan, Kerrock in Mineral. Srečanje je polepšala art razstava: Upodobljena svetloba.

Več o dogodku...
 

 

Med 10. in 12. decembrom je na GZS, Dimičeva 13 in v Hiši za dizajn management inovacije na Gerbičevi 51, Ljubljana, potekal “Kreativni bazar” v okviru SLO-HR čezmejnega projekta “Krepitev podjetniških kapacitet sektorjev kreativnih industrij na čezmejnem področju – Creative Startup”. Na dogodku se je predstavil tudi Razvojni center kreativne pohištvene industrije. Namen dogodka je

Več o dogodku...
 

Ljubljana, 4. decembra 2014. Na lokaciji showrooma Magnet Design so se drugič zapovrstjo srečali arhitekti ambasadorji kreativne pohištvene industrije s podjetji. Showroom kot mesto srečevanja in povezovanja je zopet odigral svojo vlogo, saj je v njegovem prijetnem okolju zaživela diskusija med udeleženci v smislu večjega medsebojnega poznavanja in iskanja skupnih točk sodelovanja.

Več o dogodku...
 

Ljubljana, 5. novembra 2014. Na tretji mednarodni konferenci A.L.I.C.E. – “Mostovi med dizajnom in managementom”, namenjeni tako oblikovalcem kot tudi in predvsem managementu podjetij, ki želijo z oblikovanjem in konceptom Dizajn managementa dvigniti konkurenčnost svojih izdelkov in podjetja, je Iztok Bizjak, predsednik Uprave RC31, predstavil tudi Razvojni center kreativne pohištvene industrije in njegove rezultate. Konference

Več o dogodku...
 

9.-10. Oktober 2014, Masarykova 14, Ljubljana Razvojni center kreativne pohištvene industrije je odprl showroom MAGENT DESIGN, kot mesto srečevanja sodobnega slovenskega oblikovanja pohištva in ambientov z pohištvenimi podjetji, investitorji, arhitekti in širšo javnostjo! Dogodka se je udeležila tudi gospa Sabina Koleša, direktorica direktorata za podjetništvo in konkurenčnost pri MGRT. Ob tej priložnosti so bili razglašeni

Več o dogodku...
 

GZS-ZLPI, Gozdarski inštitut, RC31 in KOCles, so 4. junija 2014, na GZS v Ljubljana, organizirali delavnico za pohištvena podjetja, ki iščejo možnost razvoja ter rešitve za svoje tehnične probleme. Predstavljen je bil potek in rezultati ID:WOOD projekta, trendi v premazih, materialih za pohištvo, standardih, preskušanju in trendi v oblikovanju. Udeleženci so si izmenjali izkušnje ter

Več o dogodku...
 

Kranj, 21. maj 2014. Na skupnem predstavitvenem dogodku Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva (RCSG), ki je potekal ob slavnostnem odprtju prostorov RC IKT iz Kranja, so razvojni centri predstavili svoje dosežke, izvedena je bila tudi priložnostna okrogla miza na temo “Razvojne perspektive slovenskega gospodarstva do 2020”. Dogodka se je udeležila mag. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata

Več o dogodku...
 

Bled, 15.-16. maj 2014. Na skupni razvojni konferenci so trije razvojni centri; INTECH-LES, RACE KOGO in RC31, predstavili svoje dosežke, izmenjali izkušnje ter spregovorili o načrtih v prihodnje. Konference se je udeležila tudi Mag. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na MGRT.

Več o dogodku...
 

Ljubljana 18. februar 2014. RC31 se vključuje v razvojno-raziskovalni projekt 7. okvirnega programa Evropske komisije. V ta namen je RC31 že pridobil t.im. PIC številko (Participant Identification Code), s katero se vsak udeleženec projektov financiranih iz javnih sredstev EU, validira kot upravičenec. V kratkem se pričakuje potrditev tudi vključitev v t.im. projekt v korist združenj

Več o dogodku...
 

Ljubljana 17. februar 2014. Predstavniki razvojnih centrov slovenskega gospodarstva (RCSG) so se sestali z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, da bi predstavili dosežke razvojnih centrov ter izmenjali videnje vloge RCSG v novi finančni perspektivi. Dogovorjen je bil tudi okvir za izvedbo dogodka za predstavitev rezultatov RCSG, ki bo predvidoma izveden v naslednjih mesecih.

Več o dogodku...
 

Ljubljana 17. januar 2014. RC31 se aktivno pripravlja za vključevanje v mednarodne razvojno-raziskovalne projekte. V ta namen smo se že povezali z Centrom odličnosti Poli MaT, ki nas zastopa v evropskem sektorskem konzorciju bio-based industrije (v angleščini Biobased Industry Consortium ali krajše BIC). BIC iniciativa je javno-zasebno partnerstvo (PPP) med Evropsko Komisijo in konzorcijem bio

Objavljeno v Arhiv2014, Arhiv2014, Arhiv2014, Arhiv2014, Arhiv2014, Arhiv2014, Arhiv2014, Arhiv2014, Arhiv2014, Arhiv2014, Arhiv2014   Več o dogodku...
 

 

Ljubljana 6. novembra 2013. V okviru dvodnevnega usposabljanja na transnacionalnem projektu ID:WOOD (www.idwood.eu) o inovativnosti in dizajnu kot orodju za dvig konkurenčnosti sektorja, ki je potekalo na Gozdarskem inštitutu Slovenije in katerega se udeležujejo vodilni iz sektorskih podpornih inštitucij srednje in jugovzhodne Evrope, se je predstavil tudi RC31 Razvojni center kreativne pohištvene industrije. Poleg tega je bil

Objavljeno v Arhiv2013, Arhiv2013, Arhiv2013, Arhiv2013, Arhiv2013   Več o dogodku...
 

Mitja Bolčič (1963-2013) “Pesem je končana, toda melodija odzvanja dalje” Irving Berlin

Več o dogodku...
 

Ljubljana 3. oktobra 2013. Na tretjem, zelo dobro obiskanem, razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v okviru obsejemskih dejavnostih pohištvenega sejma Ambient Ljubljana, so se  poleg nekaterih pomembnejših R&R projektov, predstavili tudi trije razvojni centri slovenskega gospodarstva; RC 31 d.o.o., INTECH-LES d.o.o.  in RACE KOGO d.o.o.. Predstavili so rezultate svojega dosedanjega

Več o dogodku...
 

Ljubljana, 2. oktober 2013 – Okrepitev vlaganj v razvoj, in to predvsem v podjetjih, je pomembna za izhod iz krize. To so se strinjali udeleženci današnje konference v organizaciji Združenja lesne in pohištvene industrije GZS in Oddelka za lesarstvo Biotehnološke fakultete ter soorganizatorstvu RC 31 d.o.o., na kateri so bili prikazani globalni razvojni trendi in

Več o dogodku...
 

               
ESRR
.
ESRR

Operacija "Pametno akustično pohištvo": »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Trajanje: 24 mesecev. Vrednost javnega sofinanciranja operacije 308.725 EUR.

ESRR

Operacijo RC 31 delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.