RC31 izvaja razvojno-raziskovalne projekte, ki se konkretizirajo v prototipnih izdelkov, s čimer se pospešuje izkoriščanje slovenske surovinske baze in spodbuja razvoj produktov visoke dodane vrednosti, vrhunskega dizajna in kakovostne izdelave. Inovativni produkti oz. rešitve RC31 se ustrezno zaščitijo z vzpostavitvijo mehanizmov upravljanja intelektualne lastnine centra. Poudarek je tudi na spin-off podjetjih, ki bodo podlaga ustvarjanja

Več o dogodku...
 

               
ESRR
.
ESRR

Operacija "Pametno akustično pohištvo": »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Trajanje: 24 mesecev. Vrednost javnega sofinanciranja operacije 308.725 EUR.

ESRR

Operacijo RC 31 delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.