9.-10. Oktober 2014, Masarykova 14, Ljubljana
Razvojni center kreativne pohištvene industrije je odprl showroom MAGENT DESIGN, kot mesto srečevanja sodobnega slovenskega oblikovanja pohištva in ambientov z pohištvenimi podjetji, investitorji, arhitekti in širšo javnostjo! Dogodka se je udeležila tudi gospa Sabina Koleša, direktorica direktorata za podjetništvo in konkurenčnost pri MGRT.

Ob tej priložnosti so bili razglašeni prvi ambasadorji kreativne pohištvene industrije;

  • red. prof. mag. Peter Gabrijelčič, u.d.i.a., dekan Fakultete za arhitekturo v Ljubljani
  • izr. prof. Nada Matičič, u.d.i.a., dekanja Visoke šole za dizajn
  • Mika Cimonini, u.d.i.a.
  • Miha Dobrin, u.d.i.a.
  • Gašper Demšar, u.d.i.a.
  • Irmina Klenovšek, u.d.i.a.
  • Peter Klenovšek, u.d.i.a.
  • Robert Potokar, u.d.i.a.

 

 

Komentarji so onemogočeni.

               
ESRR
.
ESRR

Operacija "Pametno akustično pohištvo": »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Trajanje: 24 mesecev. Vrednost javnega sofinanciranja operacije 308.725 EUR.

ESRR

Operacijo RC 31 delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.