Naziv operacije: RC 31 – Center kreativne pohištvene industrije
Naziv upravičenca: RC 31, razvojni center kreativne pohištvene industrije d.o.o.
Višina skupnih stroškov operacije: 8.785.925,27 EUR
Višina javnih virov financiranja: 4.912.979.00 EUR
Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 1.2.2011 – 31.12.2014
Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: Bernard Likar, Operativni direktor

Kratek opis operacije:
Ključna področja delovanja RC31 so razvoj novih pohištvenih produktov, razvoj visokokakovostne eko površinske obdelave pohištva ter vizualizacija in izboljšani e-modeli.

RC31 svojo vizijo uresničuje v treh fazah. Po institucionalizaciji, ki je bila glavna prioriteta prve faze, smo se v drugi fazi delovanja (2012-2013) prioritetno posvečali doseganju konkretnih rezultatov načrtovanih razvojno-raziskovalni programov. Prioriteta tretje razvojne faze je uveljavitev RC31 kot osrednjega razvojnega jedra slovenske kreativne pohištvene industrije ter zagotavljanje njegove dolgoročne rasti. V tej fazi se na osnovi rezultatov, pridobljenih znanj in ocene tržnih potencialov uresničuje strateški načrt za obdobje 2015-2020.

RC31 izvaja razvojno-raziskovalne projekte, se konkretizirajo v vzorcih izdelkov, s čimer se pospešuje izkoriščanje lesa kot slovenske trajnostne surovinske baze in spodbuja razvoj produktov visoke dodane vrednosti, vrhunskega dizajna in kakovostne izdelave.

Nudil bo tudi storitve izobraževanja in svetovanja, vključno s študijami in analizami, ter različne storitve v podporo načrtovanju in izvajanju razvojnih investicij v podjetjih. Pri tem bo gradil na novih pristopih razvoja, novih konstrukcijah, novih načinih produkcije z uporabo eko tehnologij, eko materialov, eko transportnih logističnih sistemov ter vzgoji zahtevnega, trajnostno naravnanega potrošnika.

Projekt RC31 je eden od 17 izbranih projektov v okviru programa Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva (2011 -2014).
Namen razvojnih centrov slovenskega gospodarstva je podpora projektom, ki vključujejo tako razvojno delo kot potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogoča razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva in bodo omogočili tehnološki preboj na področjih, kjer v Sloveniji že obstaja kritična masa znanj.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ESRR so sofinancirali 17 projektov (skupna vrednost projektov 425.483.576 EUR oz. pričakovana vrednost sofinanciranja 179.581.344 EUR);

 

Komentarji so onemogočeni.

               
ESRR
.
ESRR

Operacija "Pametno akustično pohištvo": »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Trajanje: 24 mesecev. Vrednost javnega sofinanciranja operacije 308.725 EUR.

ESRR

Operacijo RC 31 delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.