Razvoj programskega modula za 3D vizualizacijo pohištva

Razvit je programski modul za vizualizacijo, ki omogoča bistveno boljšo 3D vizualizacijo pohištva in ostalih elementov za opremljanje prostora. Programski modul je osnova za testiranje novih konceptov in programov pohištva in ga je možno modularno nadgrajevati – tako z novimi pohištveni elementi kot tudi povezovati z drugimi programskimi rešitvami.

Registrirane pravice intelektualne lastnine

Nova podjetja / spin-off

  • 3CIA d.o.o.
 

Komentarji so onemogočeni.

               
ESRR
.
ESRR

Operacija "Pametno akustično pohištvo": »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Trajanje: 24 mesecev. Vrednost javnega sofinanciranja operacije 308.725 EUR.

ESRR

Operacijo RC 31 delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.