Ljubljana, 18th February, 2014. RC31 participates in R&D project of the EC Seventh Framework Programme. For this purpose, RC31 has already obtained the Participant Identification Code (PIC), used by all participants of the projects, financed through the EU public funds, to validate as beneficiaries. In short, the participation in the project fostering the associations of small and medium-sized companies (Research for SMEs associations) is expected to be confirmed (Research for SMEs associations).

 

Comments are closed.

               
ESRR
.
ESRR

Operacija "Pametno akustično pohištvo": »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Trajanje: 24 mesecev. Vrednost javnega sofinanciranja operacije 308.725 EUR.

ESRR

Operacijo RC 31 delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.