Ljubljana 17. januar 2014. RC31 se aktivno pripravlja za vključevanje v mednarodne razvojno-raziskovalne projekte. V ta namen smo se že povezali z Centrom odličnosti Poli MaT, ki nas zastopa v evropskem sektorskem konzorciju bio-based industrije (v angleščini Biobased Industry Consortium ali krajše BIC).

BIC iniciativa je javno-zasebno partnerstvo (PPP) med Evropsko Komisijo in konzorcijem bio based industrije, kot platforma za pripravo vsebinskih usmeritev evropskega RR programa OBZORJE 2020 na dotičnem področju in hkrati mesto povezovanja bodočih partnerstev.

 

Komentarji so onemogočeni.

               
ESRR
.
ESRR

Operacija “Pametno akustično pohištvo”: »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Trajanje: 24 mesecev. Vrednost javnega sofinanciranja operacije 308.725 EUR.