RC31 d.o.o., skupaj s konzorcijskim partnerjem Alples d.d., zaključujemo projekt “Pametno akustično pohištvo”, ki smo ga izvedli s pomočjo sofinanciranja MGRT preko Javnega razpisa za spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9). Projekt smo začeli izvajati septembra 2016 in je trajal 24 mesecev.

V sklopu projekta smo razvijali elemente za izboljšanje akustike v pisarniškem okolju. Pisarne odprtega tipa so namreč poznane kot posebej hrupne in akustično zahtevno okolje za delo. Poleg tega je dinamika dela takšna, da morajo biti rešitve modularne – se sprotno in hitro prilagajajo potrebam delovnega procesa. Tako je naša ekipa razvila modularni akustični sistem (MAS), ki je namenjen pregraditvi delovnih mest v pisarniškem okolju in nudi izredno visoko raven zvočne absorpcije. Sistem deluje kot sistem pregradnih sten, stenskih elementov in pregrad na delovni mizi. V sklopu razvojnega projekta smo razvijali tudi pametne akustične elemente, ki so namenjeni prilagodljivemu obvladovanju zvočnega polja v območju nizkih frekvenc. Tovrstni elementi so posebej uporabni v studijskih prostorih in prostorih namenjeni reprodukciji glasbe.

 

Komentarji so onemogočeni.

               
ESRR
.
ESRR

Operacija "Pametno akustično pohištvo": »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Trajanje: 24 mesecev. Vrednost javnega sofinanciranja operacije 308.725 EUR.

ESRR

Operacijo RC 31 delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.