REFERENCE

Vedno stremimo k zvezdam, da bi dosegli nebo!


RC 31 – Center kreativne pohištvene industrije, JR RCSG, MGRT (2011-2014)

Razvojni projekt s povezovanjem razvojnih kapacitet slovenskih pohištvenih podjetij. V okviru projekta je bilo razvitih 8 pohištvenih programov in konceptov, 7 novih in izboljšanih površinskih premaznih sistemov ter programski modul za vizualizacijo pohištva. Za trženje izdelkov je bilo ustanovljenih 7 spin-off podjetij ter registriranih 14 modelov, 6 znamk ter 2 patenta. Projekt je povezoval 9 proizvodnih podjetij ter tri organizacije.


Pametno akustično pohištvo, JR za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9), MGRT (2016-2018)

V sklopu projekta so bili razvit modularni akustični sistem (MAS) za izboljšanje akustike v pisarniškem okolju. MAS je namenjen pregraditvi delovnih mest v pisarniškem okolju in nudi izredno visoko raven zvočne absorpcije. Sistem deluje kot sistem pregradnih sten, stenskih elementov in pregrad na delovni mizi. Poleg tega so bili razviti tudi pametni akustični elementi, namenjeni prilagodljivemu obvladovanju zvočnega polja v območju nizkih frekvenc. Tovrstni elementi so posebej uporabni v studijskih prostorih in prostorih namenjeni reprodukciji glasbe. Projekt je bil izveden v partnerstvu s podjetjem Alples d.d..


RC 31 d.o.o. je prejemnik nagrade GoinGreenGlobal Award, podeljene v okviru A.L.I.C.E. mednarodnega tedna dizajna GoingGreenGlobal 2016.


7. Okvirni program, mednarodni razvojni projekt FREEFOAM (2013-2016)

Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju novega postopka proizvodnje PU pene z znižanjem koncentracije prostega izocianata z uporabo tehnologije funkcionalne mikrokapsulacije izocianata.